top of page

Młodzież z Europy o demokracji. Podsumowanie programu Erasmus +

W niedzielę, 9 kwietnia 2022 roku, społeczność Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach pożegnała uczestników mobilności w ramach programu Erasmus+. Przez tydzień szkoła gościła uczniów i nauczycieli ze szkół w Macedonii Północnej, Włoch i Bułgarii. Młodzież pracowała nad tematami związanymi z demokratycznymi procedurami, poznając w teorii i praktyce funkcjonowanie demokracji na poziomie lokalnym i krajowym.


Dyrektor szkoły - Jolanta Folwarska - otworzyła mobilność w Gryficach. Fot.: SPG

Pierwsi uczestnicy wymiany przybyli do Gryfic w sobotę, 2 kwietnia br. W towarzystwie swoich gospodarzy – uczniów „Chrobrego” – poznawali Gryfice i zwiedzali okoliczne atrakcje. Na wielu z nich niezapomniane wrażenie wywarły Morze Bałtyckie i piękne plaże.


Uczestnicy mobilności w Szczecinie. Fot.: LO Chrobry

Oficjalne otwarcie mobilności odbyło się w poniedziałek. Podczas uroczystości zaprezentowano cele projektu, dotychczasowe działania oraz szkoły partnerskie. Uroczystość uświetnił występ zespołu ludowego, a niezapomnianych wrażeń muzycznych dostarczył występ uczennicy Magdaleny Kasprzak. Kulminacyjnym momentem spotkania było oficjalne rozpoczęcie mobilności przez Dyrektora szkoły, panią Jolantę Folwarską. Pozostałą część dnia młodzież spędziła bardzo pracowicie. Po zajęciach integracyjnych i zwiedzaniu szkoły uczestnicy mobilności wzięli udział w warsztatach na temat procedur demokratycznych, podczas których poszukiwali odpowiedzi na pytania o formy udziału obywateli w podejmowaniu decyzji, znaczenie wyborów i właściwą ich organizację. Dyskutowali także nad przyczynami niskiej frekwencji wyborczej w swoich krajach oraz sposobami zachęcenia młodych ludzi do udziału w głosowaniu. Młodzież opracowała plakaty i slogany zachęcające do aktywnego udziału w wyborach. Podsumowaniem dnia była debata okrągłego stołu na temat zagrożeń demokracji. W debacie wzięli udział zaproszeni goście – wójt gminy Brojce, pan Michał Zinowik, Dyrektor szkoły, pani Jolanta Folwarska oraz przedstawiciel rodziców, pani Ewa Polniak. Ożywiona dyskusja koncentrowała się na tematach związanych z łamaniem praw człowieka, korupcją, nepotyzmem, populizmem i innymi zagrożeniami demokracji. Młodzież wskazywała na niebezpieczeństwo związane z czerpaniem wiadomości z mediów społecznościowych, które są często jednostronne. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak można powstrzymać zagrożenia demokracji i zastanawiali się, czy Winston Churchill miał rację, twierdząc, że demokracja to najgorszy system, ale nikt nie wymyślił lepszego.


Symulacja wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Fot.: LO Chrobrego

We wtorek uczestnicy mobilności wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Szczecina. Młodzież odwiedziła siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz spotkała się z przedstawicielami Zarządu Województwa i reprezentantami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestników mobilności powitała pani Anna Bańkowska, członek Zarządu. Następnie młodzież wysłuchała interesującego wykładu dr. hab. Bartłomieja H. Toszka na temat samorządu lokalnego w Polsce oraz funkcjonowania samorządu wojewódzkiego na Pomorzu Zachodnim. Największe zainteresowanie uczestników mobilności wzbudziło spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku, którzy odpowiadali na pytania o procedury wyboru do Sejmiku, skład Sejmiku, działania na rzecz aktywizacji młodych ludzi oraz wsparcie ze strony struktur samorządowych. Dyskusja i rozmowy trwały jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu spotkania. Kolejnym punktem wycieczki były zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadząca seminarium, dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, w bardzo interesujący sposób przybliżyła uczestnikom zapisy „Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”. Młodzież, pracując w grupach międzynarodowych, zapoznawała się z opisem autentycznych skarg składanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zadaniem uczniów było, między innymi, określenie, które prawa zawarte w „Karcie Praw Podstawowych” zostały, zdaniem składającego skargę, złamane. Dyskutowano także nad zasadnością praw zawartych w „Karcie” i potrzebą modyfikacji tych praw. W planie wyjazdu do Szczecina nie zabrakło zwiedzania najciekawszych miejsc: Jasnych Błoni, Placu Solidarności, Wałów Chrobrego, bulwarów nadodrzańskich i Zamku Książąt Pomorskich. Przewodnikami po najciekawszych punktach na mapie stolicy Pomorza Zachodniego byli uczniowie „Chrobrego”, którzy również przygotowali krótki przewodnik z opisem zwiedzanych miejsc.


Certyfikaty mobilności wręczyła uczestnikom Dyrektor szkoły - Jolanta Folwarska. Fot.: LO Chrobry

Środa to dzień poświęcony na praktyczne ćwiczenie demokracji. Uczestnicy mobilności przygotowywali symulację wyborów przewodniczącego samorządu szkolnego, począwszy od wyboru kandydatów, opracowania programów i materiałów wyborczych, przeprowadzenie debaty kandydatów, a skończywszy na wyborach. Młodzież przygotowała spoty wyborcze, plakaty i inne materiały zachęcające do głosowania na kandydata, zgłoszonego przez grupę. Podczas debaty, w której wzięli udział także przedstawiciele społeczności szkolnej, kandydaci przedstawili siebie i swoje programy oraz zaprezentowali spoty wyborcze. Musieli też zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi prześladowania uczniów klas pierwszych, największych problemów współczesnej szkoły, czy też propozycji zmian w szkole. Po debacie jej uczestnicy wzięli udział w wyborach, przeprowadzonych zgodnie z omawianymi wcześniej zasadami organizacji wyborów. Wyniki wyborów ogłoszono podczas warsztatów podsumowujących całodniowe wydarzenie. Zwycięzca – Piotr Aleksiuk – otrzymał puchar i zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze na przewodniczącego samorządu szkolnego, zaś jego komitet wyborczy – pamiątkowe medale. W środę młodzież miała także okazję spędzić czas na sportowo – podczas warsztatów prowadzonych przez opiekunki zespołu tańca ludowego, panie Jolantę Nowak i Agnieszkę Janecką-Kutę, uczniowie tańczyli polskie tańce ludowe, a po południu grali w kręgle. Ponieważ był to ostatni dzień pobytu uczestników mobilności w szkole, otrzymali oni certyfikaty udziału w mobilności i upominki od samorządu szkolnego.


Dwa ostanie dni wymiany młodzież spędziła w Warszawie, poznając polskie dziedzictwo kulturowe i funkcjonowanie demokracji na poziomie krajowym. Czwartek to dzień zwiedzania stolicy. Uczestnicy mobilności podziwiali zabudowę Krakowskiego Przedmieścia, Pałac Prezydencki, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski, Stare Miasto i jego rynek. Poznali także historię Grobu Nieznanego Żołnierza i pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Szczególne zainteresowanie naszych przyjaciół z zagranicy wzbudziły symbole Warszawy: Kolumna Zygmunta, pomnik Małego Powstańca i Syrenka, a także dzieje Grobu Nieznanego Żołnierza i kwestia katastrofy smoleńskiej. Na wszystkie pytania odpowiadali przewodnicy - uczestnicy mobilności z „Chrobrego”. Wieczorem młodzież miała okazję poznać nowoczesne oblicze Warszawy, podziwiając panoramę z XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki.


Piątek, ostatni oficjalny dzień mobilności, to dzień, w którym uczestnicy mobilności poznali zielone oblicze stolicy. Spacer po Parku Ujazdowskim i Parku Łazienki Królewskiej był okazją do podziwiania przepięknej architektury: Zamku Ujazdowskiego, Pałacu na Wyspie, amfiteatru, ale także wspaniałej flory i fauny: pawi, kaczek, łabędzi, a przede wszystkich – wiewiórek! Młodzież zobaczyła także monumentalny pomnik Fryderyka Chopina i miała okazję „zwiedzić” plenerową wystawę antywojennych plakatów. Najważniejszym punktem dnia była wizyta w Sejmie. Podczas wycieczki uczestnicy mobilności dowiedzieli się, między innymi, jak funkcjonuje polski parlament, w jaki sposób podejmowane są decyzje, jak jest rola marszałka sejmu i komisji sejmowych, jakie są obowiązki posłów. Była okazja do zadawania pytań na interesujące młodzież tematy.


Uczestnicy mobilności w Warszawie. Fot. M. Rakoski

Uzupełnieniem wymiany było zwiedzanie dwóch wystaw: wystawy „Da Vinci Multi – sensory Exhibition” w Pałacu Kultury i Nauki oraz stałej wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tygodniowa wymiana była bardzo intensywna i przyniosła wiele wrażeń. Była okazją do pogłębienia wiedzy na temat demokracji i demokratycznych procedur, ćwiczenia umiejętności wystąpień publicznych, wyrażania opinii i argumentowania. Młodzież podnosiła swoje kompetencje językowe. Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia były przygotowane i prowadzone – w profesjonalny sposób! - przez uczestników mobilności z „Chrobrego”. Mobilność pozwoliła nawiązać wiele przyjaźni. Zdobyte doświadczenie pozostaje w uczestnikach na długie lata.


Elżbieta Prokop

Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page