Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2020-2021       

Grono 2020-21.bmp

Język polski

Jolanta Folwarska, Aleksandra Maliborska, Mariusz Rakoski, Joanna Supernak-Bielicka,

Adam Szawarski 

Matematyka

Natalia Branicka, Mateusz Gałecki, Edyta Lipowiec 

Język angielski

Ewelina Bąbel-Cieśluk, Renata Bociańska, Magdalena Kuźmińska-Jakubiec, Karolina Maślij, Elżbieta ProkopWaldemar Stasiak     

              

Język niemiecki

Adam Szawarski 

Język hiszpański

Beatriz Fernandez-Alvarez

Historia

Tomasz Jędras, Ewa Polniak, Elżbieta Prokop, Marek Sobkowiak, Elżbieta Szymańska

Historia i społeczeństwo

Marek Sobkowiak, Beta Sowa, Elżbieta Szymańska

Wiedza o społeczeństwie 

Elżbieta Szymańska, Elżbieta Prokop 

Biologia

Aleksandra Bierska, Joanna Maciejewska, Agnieszka Kapella 

Chemia

Aleksandra Bierska, Danuta Oleszczuk 

Przyroda

Agnieszka Kapella, Joanna Maciejewska 

Filozofia

Jolanta Folwarska, Arkadiusz Dalewski

Geografia

Kazimierz Jabłoński, Tomasz Jędras 

Fizyka

Elżbieta Grzyb

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kamil Maślankiewicz  

Podstawy przedsiębiorczości

Joanna Maciejewska 

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Katarzyna Gałązka 

Wychowanie fizyczne 

Janusz Przybysz, Kamil Maślankiewicz, Maksymilian Boruk 

Religia

Arkadiusz Dalewski, ks. Łukasz Wdowczyk  

Pedagog szkolny

Ewa Polniak 

Psycholog szkolny

Katarzyna Gałązka