top of page
Kadra.jpg

Język polski: Jolanta Folwarska, Aleksandra Maliborska, Mariusz Rakoski, Joanna Supernak-Bielicka

Matematyka: Natalia Branicka, Mateusz Gałecki, Edyta Lipowiec,Tomasz Migaszewski

Język angielski: Ewelina Bąbel-Cieśluk, Renata Bociańska, Magdalena Kuźmińska-Jakubiec, Karolina Maślij,
Elżbieta Prokop
Waldemar Stasiak
     
              

Język niemiecki: Adam Szawarski 

Język hiszpański: Beatriz Fernandez-Alvarez

Historia: Tomasz Jędras, Ewa Polniak, Elżbieta Prokop, Elżbieta Szymańska

Wiedza o społeczeństwieElżbieta Szymańska, Elżbieta Prokop 

Biologia: Aleksandra Bierska, Agnieszka Kapella 

Filozofia: Jolanta Folwarska, Arkadiusz Dalewski

Chemia: Aleksandra Bierska, Danuta Oleszczuk 

Geografia: Kazimierz Jabłoński, Tomasz Jędras 

Fizyka: Elżbieta Grzyb

Edukacja dla bezpieczeństwa: Kamil Maślankiewicz  

Podstawy przedsiębiorczości: Arkadiusz Dalewski

Podstawy wiedzy o mediach: Mariusz Rakoski  

Wychowanie fizyczne: Janusz Przybysz, Kamil Maślankiewicz, Maksymilian Boruk 

Etyka: Mariusz Rakoski  

Religia: ks. Łukasz Wdowczyk  

Pedagog szkolny: Ewa Polniak 
Psycholog szkolny: Larysa Dovzhenko
Pedagog specjalny: Kamila Michalonek

Nauczyciel bibliotekarz: Aleksandra Badaszewska 

bottom of page