top of page

„Brązowa Tarcza” dla „Chrobrego”!


Z wielką radością informujemy społeczność „Chrobrego”, że nasza szkoła uzyskała tytuł „Brązowej Szkoły 2020” w Rankingu Liceów Perspektyw! zajmując 34. miejsce w województwie zachodniopomorskim wśród zakwalifikowanych szkół. Nasze liceum jest najlepsze nie tylko w powiecie gryfickim. „Chrobry” uplasował się – jak wynika z zestawienia – wyżej od liceów w takich powiatowych miastach, jak: Kamień Pomorski, Łobez czy Sławno (warto zauważyć, że wyższe pozycje w Rankingu zajęły szkoły ze stolicy województwa).


Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: „[…] sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową” (źródło: perspektywy.pl).


To wielki sukces całej społeczności szkolnej oraz świadectwo wytężonej i satysfakcjonującej pracy. Mamy powody do radości!

Z przyjemnością publikujemy List Gratulacyjny Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy – złożony na ręce Pani Jolanty Folwarskiej, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, w związku z uzyskaniem tytułu „Brązowej Tarczy” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących – „Perspektywy 2020”.

List Gratulacyjny Starosty Powiatu Gryfickiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego oraz Wicestarosty Powiatu Gryfickiego.


Więcej informacji na oficjalnej stronie Rankingu: Perspektywy


 Ostatnie posty              
bottom of page