top of page

 Godziny pracy pedagoga szkolnego 

 

- poniedziałek: 09:00-15:00

- wtorek: 08:00-14:00

- środa: 08:30-10:30, 13:00-15:00, 15:-16:00 (konsultacje)

- czwartek: 08:30-09:30, 10:40-11:40, 13:25-14:25

- piątek: 10:40-11:40, 13:30-14:30

 

Pedagog szkolny: Ewa Polniak

 Godziny pracy pedagoga specjalnego 

 

- wtorek: 14:00-16:00

- środa: 10:15-16:00

- czwartek: 13:15-16:00

 

Pedagog szkolny specjalny: Kmaila Michalonek 

 Zadania pedagoga szkolnego 

 Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego, gdy:

  • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

  • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,

  • chciałbyś z kimś porozmawiać,

  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

  • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

  • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

  • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pedagog - organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Pięć głównych zadań pedagoga szkolnego:

1. współudział w organizowaniu procesów dydaktycznych,

2. praca opiekuńczo-wychowawcza,

3. współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie kształtowania kultury

   pedagogicznej rodziców,

4. organizowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku,

5. działalność naukowa.

 Przydatne kontakty 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach: Gryfice, ul. Polna 8, tel.: 0913842441.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Gryfice, ul. Dworcowa 22, tel.: 91 385 68 08.
Alkohol niszczy Ciebie, Twoją rodzinę, zadzwoń! Telefon Fundacji Dominik 853 52 22.

(śr. i pt. w godz. 16.30-19.30)
Narkotyki - narkomania: Ogólnopolski Telefon Zaufania - 0-801 199 990 (godz. 16.00-21.00).
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar: Telefon zaufania: 823 65 31.

Telefon dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją:
Telefon Stowarzyszenia OPTA -
 827 61 72.

Gdy Twoim problemem jest ciąża: Telefon Fundacji Pro Familia: 628 95 24.
Niebieska Linia - infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 0-801 1200 02

(10-22, w niedziele i święta 10-16, płatny tylko pierwszy impuls).

Młodzieżowy Telefon Zaufania: Telefon: 988.

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym: Telefon: 0 801-199-990.

 Rady i porady dla pierwszoklasistów 

 Zostałeś przyjęty. Gratuluję! Widzisz, że nie było to trudne. Najłatwiejsze za Tobą. Teraz za to czeka Cię   praca, inne przyjemności oraz moc wrażeń. 

1. W pierwszym miesiącu nie dostawałeś jedynek, ale miałeś dużo klasówek sprawdzających. 

Pozwoliło to nauczycielom zorientować się, co już wiesz.

2. Musisz nauczyć się uważnego słuchania i robienia notatek. Większość nauczycieli nie będzie już dyktowała. Sam powinieneś wyłapywać rzeczy najważniejsze i zapisywać je czytelnie i najlepiej, w punktach.

3. Będą wymagać od Ciebie większej samodzielności i aktywności. Czeka Cię dużo więcej nauki niż w szkole podstawowej.

4. Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz. Pamiętaj, że nie ma głupich pytań.

5. Ucz się systematycznie, żeby nie narobić zaległości, szybko poprawiaj jedynki.

6. Tutaj nie zaniżają ocen. To w szkole podstawowej je zawyżali. Nie załamuj się niższymi ocenami.

7. Picie i palenie nie przysporzy Ci dobrych przyjaźni. Teraz taki szpan jest tępiony. Nie jesteś osobą gorszą od innych, żebyś w ten sposób musiał zwracać na siebie uwagę.

8. Staraj się nie spóźniać na lekcje i bądź kulturalny. Twoje zachowanie w szkole jest tak samo ważne, jak oceny.

9. Pamiętaj o zakazie opuszczania terenu szkoły w czasie przerw lekcyjnych.

10. Staraj się nie zwracać na siebie uwagi, noś strój czysty, schludny, nie wyzywający.

11. Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy lub pedagoga.

12. Zdarza się tak, że stare przyjaźnie kończą się w szkole podstawowej. Nie zrażaj się tym, szukaj nowych przyjaciół.

13. Dystans między Tobą a nauczycielem nie jest taki duży, jak Ci się wydaje. Staraj się go zrozumieć tak, jak chciałbyś, żeby on zrozumiał Ciebie.
 

 Nie poddawaj się pierwszym niepowodzeniom. 

 Nie bądź pesymistą, myśl POZYTYWNIE! 

 Ważne informacje i ulotki 

Bezpieczne ferie.jpg
bottom of page