Wychowawcy - awatar.png

 Wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022 

Klasa I a - Ewa Polniak 
Klasa I b - Mariusz Rakoski 
Klasa I c - Arkadiusz Dalewski 

Klasa II a - Tomasz Jędras  
Klasa II b - Agnieszka Kapella
Klasa II c - Elżbieta Szymańska  
Klasa II d - Elżbieta Grzyb

Klasa III a - Kamil Maślankiewicz  
Klasa III b - Janusz Przybysz
Klasa III c - Aleksandra Bierska
Klasa III d - Adam Szawarski
Klasa III e - Edyta Lipowiec 
Klasa III f - Joanna Supernak-Bielicka
Klasa III g - Aleksandra Maliborska