top of page

„LOgin” - WYDANIE SPECJALNE! [ZAPOWIEDŹ]
Specjalne wydanie „LOginu” - WKRÓTCE!

Wszystko o projekcie „Wake up your school – become an active citizen!” oraz aktywności obywatelskiej młodzieży! Nie możemy doczekać się efektów Waszej pracy!


Everything about the project 'Wake up your school - become an active citizen!' and civil perticipation of the youth! We can't wait for the effects of your work!


Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page