top of page

Spotkanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi online!Szanowni Państwo,


z uwagi na stan epidemii nie możemy spotkać się z Państwem w szkole, dlatego wychowawcy klas zapraszają na pierwsze, historyczne e-spotkanie w dniach 24-16.11 z wykorzystaniem platformy MS Teams. Szczegółowe informacje o spotkaniu z wychowawcą danej klasy zostały przesłane Librusem.

Serdecznie zapraszamy!

 Ostatnie posty              
bottom of page