top of page

V Regionalny Konkurs Ortograficzny!

Już po raz piąty Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach zorganizuje Regionalny Konkurs Ortograficzny. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI oraz VII-VIII) oraz ponadpodstawowych. Uczniowie w poszczególnych kategoriach zmierzą się z polską ortografią i zawalczą o tytuł Mistrza Ortografii.


Zdanie uczestników będzie polegało na napisaniu dyktowanego fragmentu tekstu jednego z polskich noblistów w dziedzinie literatury oraz uzupełnieniu luk we fragmencie utworu, który również jest tekstem jednego z polskich noblistów literackich. Najlepsi z najlepszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


W dobie rozwoju mediów i komunikatorów społecznościowych żyjemy – jak pisała Wisława Szymborska, laureatka Nobla w dziedzinie literatury – „[…] dłużej/ ale mniej dokładnie/ i krótszymi zdaniami”. Celem konkursu jest nie tylko propagowanie poprawnej polszczyzny, ale również zachęcanie młodych ludzi do czytania książek. Stosowanie reguł ortograficznych w pisowni jest świadectwem szacunku dla czytelnika, umożliwiają one również sukcesywną komunikację (co innego dowieść, a co innego dowieźć; co innego Bóg, a co innego Bug). Język polski kształtował się przez wiele wieków, jego formy determinowały różne czynniki (również te historyczne), dlatego ortografia to jest przejawem tradycji.


Tegoroczną edycję Konkursu uświetnią konwersatoria oraz warsztaty artystyczno-medialne, których celem będzie przybliżenie sylwetek polskich noblistów w dziedzinie literatury. Będzie to zatem święto i języka polskiego, i literatów polskich.


5. edycja REGIONALNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO – „Wokół noblistów polskich” odbędzie się 27 lutego br. Zaczynamy o godz. 09:00.
 Ostatnie posty              
bottom of page