top of page

Profilaktyka cyberprzemocy

W ramach podjętej akcji profilaktyki cyberprzemocy wśród młodzieży uczniowie klas IIb oraz IIc podczas ostatnich zebrań z rodzicami ( lutego 2018r.) wygłosili krótką prelekcję.

W czasie prezentacji uczniowie zwrócili uwagę na częste przyczyny i przejawy tego zjawiska. Ponieważ ofiar cyberprzemocy jest coraz więcej, warto wiedzieć, jak się bronić i gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdyby zaszła taka konieczność.

Warto nadmienić, że to dopiero początek naszych działań profilaktycznych w tym zakresie.


 Ostatnie posty              
bottom of page