top of page

Wyjazd do Hiszpanii

UWAGA! Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w mobilności do Hiszpanii w dniach 23 - 27 października 2017 r. do złożenia aplikacji w terminie 4 - 11 września 2017 r. Formularze rekrutacyjne należy pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły. Szczególnie zachęcamy osoby uzdolnione językowo i muzycznie. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 18 września 2017 r. po rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 Ostatnie posty              
bottom of page