top of page

Wymiana młodzieży w Macedonii Północnej. Erasmus + [ARTYKUŁ]


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach biorą udział w międzynarodowej wymianie w ramach europejskiego programu Erasmus +. Młodzież wyruszyła do Macedonii z 2 na 3 października br. Po 18 godzinach podróży, której szlak biegł przez trzy europejskie stolice (Berlin, Wiedeń i Skopje), zmęczeni, ale szczęścili uczestnicy wyjazdu zostali powitani przez swoich macedońskich gospodarzy. Wymiana polsko-macedońsko-bułgarsko-włoskiej młodzieży potrwa do 10 października br.


Wymiana polsko-macedońska w Kiczewie (Macedonia Płn.). Fot.: E. Prokop/LO Chrobry

Podczas pierwszego dnia pobytu uczestnicy mobilności poznali się, biorąc udział w zajęciach integracyjnych w szkole macedońskiej. Nie zabrakło też okazji do zwiedzenia szkoły. Następnie młodzież wzięła udział warsztatach na temat potrzeb człowieka. Uczestnicy pracowali w międzynarodowych grupach i dyskutowali na temat hierarchii potrzeb. Zastanawiali się, jakie miejsce w hierarchii potrzeb zajmuje potrzeba aktywności obywatelskiej. Młodzież uczestniczyła również w debacie „My role in the school – my role in the socjety”. Ożywiona dyskusja skupiała się na roli uczniów i samorządu uczniowskiego w podejmowaniu ważnych dla społeczności szkolnej decyzji.


Każda wymiana to świetny sposób na podróżowanie i poznawanie nowych kultur. Fot.: E. Prokop/LO Chrobry

Kolejnego dnia, w ramach poznawania kultur różnych narodów, uczestnicy wymiany udali się na wycieczkę do Ochrydy, miasta wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO. Ochryda jest otoczona górami i leży nad przepięknym Jeziorem Ochrydzkim, najgłębszym jeziorem na Bałkanach i najstarszym w Europie.

Krajobraz Ochrydy wypełniają wielowiekowe cerkwie, prawdopodobnie właśnie tutaj powstała cyrylica. Młodzież zwiedziła najsłynniejsze zabytki: stare miasto, XIV-wieczną cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo, ruiny twierdzy cara Samuela z przełomu X i XI wieku oraz cerkiew św. Zofii z zachowanymi freskami z XI wieku. Dzieje odwiedzanych obiektów przedstawiali uczniowie szkoły macedońskiej.


Uczniowie wzięli udział w debacie nt. roli samorządu uczniowskiego. Fot.: E. Prokop/LO Chrobry

Młodzież odwiedziła także manufakturę produkcji pereł, gdzie uczestniczyła w krótkich warsztatach na temat ich wytwarzania. Nie zabrakło czasu na zakup pamiątek, spacer po uliczkach starego miasta oraz kosztowanie macedońskich przysmaków.


Uczestnicy wymiany w przerwie zajęć teatralnych na świeżym powietrzu. Fot. E. Prokop/LO Chrobry

Przed młodzieżą kolejne dni pełne wrażeń i nowych doświadczeń!


Tekst i zdjęcia: Elżbieta Prokop/LO ChrobryComments


 Ostatnie posty              
bottom of page