top of page

Współcześni jeźdźcy apokalipsy. Czy stoimy u progu cywilizacyjnej zagłady? [ARTYKUŁ]


Apokalipsa św. Jana zamyka w Piśmie Świętym historię ludzkości. Wizja kosmicznej zagłady wszechświata i Sądu Ostatecznego inspirowała artystów wszystkich epok i po dziś dzień działa na naszą wyobraźnię. Proroctwo końca „historii świętej” i objawienie nowego, bożego porządku jest nie tylko aktualnym przedmiotem refleksji religijnej wiernych i biblistów. Siłą tekstu profety św. Jana Ewangelisty jest jego szeroko rozumiana literackość, w tym występowanie licznych alegorii czy symboli, co musi prowadzić do różnych odczytań, interpretacji i wielosensów (obecnym w Apokalipsie jeźdźcom przypisuje się z reguły wojnę, głód, śmierć i zwycięstwo, najbardziej jednak porusza nasze umysły jeździec z łukiem i koroną na koniu białym – jest nim Jezus Chrystus lub Antychryst). Literacki walor objawienia Pańskiego ustępuje jednak uniwersalnemu odczytaniu Apokalipsy św. Jana w kontekście odwiecznej walki doba ze złem, kondycji duchowej czy moralnej człowieka oraz jego miejsca w świecie. Niezależnie od przekonań religijnych i światopoglądowych, refleksja nad złem i dobrem oraz roli wartości w życiu człowieka określa egzystencje ludzkości niezależnie od szerokości i długości geograficznej.
Uczniowie klasy Ib wykonali, w ramach pracy domowej z języka polskiego, prace artystyczno-literackie oraz prezentacje, za pomocą których przedstawili współczesne odczytania jeźdźców Apokalipsy (Oni są wśród nas, bliżej niż myślisz!). Młodzież zaprezentowała również XXI-wieczny Babilon. W oczach uczniów symbolem współczesnego miasta-zepsucia, symbolem kultu mamony i fałszywych, realistycznych bożków jest Hollywood.

Prace dojrzałe, krytyczne i twórcze. Prace, które pokazują wrażliwą młodzież na współczesne konflikty społeczne i krzywdę każdego człowieka.


Zdjęcia i tekst: Mariusz Rakoski/LO Chrobry

Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page