top of page

Młodzież na rzecz młodego pokolenia RP!


W marcu br. nasi uczniowie wzięli udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia Województwa Zachodniopomorskiego! Agata (IIIe), Nikola (IIIe) oraz Maja (IIe) otrzymali specjalne certyfikaty, potwierdzające udział w konsultacjach na rzecz młodego pokolenia.Z informacji przekazanej nam przez uczestników możemy uszczknąć rąbka tajemnicy w zakresie tematyki spotkania. Młodzież, podzielona na strategiczne grupy, debatowała o obecnym systemie edukacyjnym (najwięcej emocji wywołał temat związany z kanonem lektur) oraz potrzebie postaw tolerancyjnych nie tylko wśród młodzieży.W innych grupach młodzi, odnosząc się do własnych doświadczeń komunikacyjnych, prowadzili dyskusję o potrzebie wzmacniania postaw obywatelskich i aktywnego uczestnictwa w sferze kultury. Zaznaczono, że poziom czytelnictwa w Polsce nadal – mimo że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost zainteresowania książką – wciąż utrzymuje się na niezadawalającym poziomie (42%). Młodzież podjęła próbę zdiagnozowania przyczyn oraz dzieliła się własnymi propozycjami rozwiązania tego stanu. Uczniowie podjęli również kwestię miejsca kultury w życiu społecznym każdego człowieka (niestety, stan epidemii zablokował Polakom możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze).


Uczestnicy Konsultacji wykazali zainteresowanie poruszanymi kwestiami i chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami – teraz nic, jak tylko przekuć tę energię w coś dobrego.

留言


 Ostatnie posty              
bottom of page