top of page

Młodości! Uzależnieniom powiedz „NIE”

Jednym z największych zagrożeń współczesnej doby jest problem uzależnienia od narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Dostęp do narkotyków – w tym alkoholu czy papierosów – nie stanowi problemu. Mając na uwadze dobro młodych ludzi, świadomi, że nawet jeden papieros czy łyk kieliszka mogą doprowadzić do negatywnych, często nieodwracalnych skutków, uczniowie naszej szkoły spotkali się dzisiaj – 16 listopada br. – z Jarosławem Dudą, kierownikiem i terapeutą z Ośrodka dla Młodzieży Uzależnionej MONAR w Kamieniu Rymańskim.

Misją Stowarzyszenia jest, jak czytamy na oficjalnej stronie, niesienie szeroko rozumianej pomocy bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka: - Do naszego Ośrodka trafiają ludzie, którym już nikt nie chce lub nie potrafi pomóc. U nas nikt nikogo nie skazuje z góry na stratę, nie ocenia. Pierwszy kontakt z osobą w potrzebnie polega na tym, że słuchamy, że w człowieku widzimy człowieka, nie narkomana – mówił Jarosław Duda.

Zajęcia z młodzieżą zostały poprowadzone niekonwencjonalnie. Prowadzący wybrał panel dyskusyjny, atmosfera spotkania była partnerska i otwarta. Tym samym młodzież chętnie stawiała pytania i komentowała podejmowaną problematykę, wykazując przy tym duże zainteresowanie tematem.

Wielkim atutem rozmów były „żywe przykłady”, historie osób uzależnionych, o których opowiadał Jarosław Duda. Okazuje się, że nigdy nie jest za późno, żeby sobie pomóc i wyjść z uzależnienia. Moderator rozmowy podkreślił także, że znaczącą rolę w dobrym życiu człowieka odgrywają bliskie osoby – nikt z nas nie jest samotną wyspą, potrzebujemy wsparcia, zrozumienia, a przede wszystkim wysłuchania.


 Ostatnie posty              
bottom of page