top of page

19 lat Polski w Unii Europejskiej

19 lat temu – 1 maja 2004 r. – Polska stała się członkiem UE. Akcesja (podpisana rok wcześniej w Atenach) była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy istnienia III RP.
1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły również: Węgry, Słowenia, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta i Cypr. Było to największe rozszerzenie wspólnoty w historii. Mimo że tak zwana żelazna kurtyna zaczęła rozpadać się w 1989 r., Państwa Europy Środkowo-Wschodniej traktowały integrację europejską jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945-89 dwubiegunowego podziału Starego Kontynentu.


Dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska wykonała wielki cywilizacyjny skok. Członkostwo w Unii to lata, jak zaznacza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dynamicznego rozwoju, miliardowych inwestycji, skracania gospodarczego i społecznego dystansu, pokoju, integracji, wielu pozytywnych zmian, nowych możliwości dla Polek i Polaków. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, od 1 maja 2004 r. do końca marca 2023 r. do Polski trafiło ponad 235 mld euro. Portal Money.pl podsumowuje: w ramach Polityki Spójności otrzymaliśmy 153 mld euro. Ogromne pieniądze pozyskaliśmy również na rozwój rolnictwa - 74 mld euro. W tym czasie Polska wpłaciła do wspólnego unijnego budżetu ponad 78 mld euro. Bilans? W czasie 19 lat członkostwa w UE Polska otrzymała ponad 157 mld euro, czyli ponad 700 mld zł.


Erasmus + Mobilność w Gryficach w ramach projektu Wake up your school... Fot.: LO Chrobry

Warto podkreślić, że obecność w Unii Europejskiej to nie tylko korzyści gospodarcze, ale również społeczne, kulturowe i edukacyjne. Wejście do strefy Schengen pozwoliło milionom Polaków na swobodne podróżowanie bez konieczności przechodzenia przez kontrole paszportowe, natomiast dzięki programom wymiany (np. Erasmus +) młodzież – w tym również z „Chrobrego” – rozwija kompetencje językowe, poznaje dziedzictwo kulturowe krajów europejskich, poszerza horyzonty myślowe poprzez podróżowanie i nawiązuje cenne przyjaźnie.

Mariusz Rakoski

Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page