top of page


 KLASA PSYCHOLOGICZNA 

psychology-4440675_1280.jpg

Osoba to stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech
                                             - C. Rogers

Oferta edukacyjna.jpg

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia 

Języki obce: język angielski (obowiązkowo), język niemiecki lub

język hiszpański (do wyboru)

Przedmioty dodatkowe: komunikacja interpresonalna,

podstawy psychologii, warsztaty językowe

Dodatkowe atuty:

 • warsztaty psychologiczne oraz treningi interpersonalne, 

 • działalność w Klubie Młodego Psychologa,

 • obserwacja rozpraw sądowych,

 • organizacja różnych akcji prospołecznych i kampanii,

 • współpraca z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, 

 • współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gryficach. 

Promocja 10.jpg
Promocja 9.jpg

 KLASA DWUJĘZYCZNA 

london-watercolor-4787547_1280.jpg

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język hiszpański

lub język niemiecki, język polski, wiedza o społeczeństwie 

Języki obce: język angielski (nauczany dwujęzycznie), język niemiecki

lub język hiszpański (do wyboru), dla chętnych uczniów język włoski 

Przedmioty nauczane w języku angielskim: wiedza o społeczeństwie,

historia  

Przedmioty dodatkowe: kultura i historia krajów anglojęzycznych, warsztaty pisarskie

 • współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim, 

 • działalność w Klubie Europejskim, Klubie Debat Oksfordzkich,

 • działalność w Akademii Młodego Prawnika, 

 • obserwacja rozpraw sądowych, 

Dodatkowe atuty:

 • udział w obozach językowych - Euroweek oraz wycieczki zagraniczne, 

 • międzynarodowe wymiany uczniowskie w ramach programu Erasmus +,

 • wymiany uczniowskie ze szkołą w Niemczech oraz w Hiszpanii, 

 • egzamin maturalny z jęz. angielskiego na poziomie dwujęzycznym oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego z historii nauczanej w języku angielskim i certyfikatu z jęz. ang. na poziomie C1.

Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata
                                      - L. Wittgenstein

Erasmus.jpg
Wymiana 2.jpg
Erasmus Plus.jpg

 KLASA LINGWISTYCZNO-EUROPEJSKA 

Podróże.jpg

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski,

język niemiecki lub język hiszpański, geografia

Języki obce: język angielski (obowiązkowo), niemiecki lub hiszpański (do wyboru), dla chętnych uczniów język włoski 

Przedmioty dodatkowe: kultura Niemiec lub kultura Hiszpanii,

wiedza o społeczeństwie w praktyce 

 • współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim, 

 • działalność w Klubie Europejskim,

 • działalność w Klubie Debat Oksfordzkich,

 • działalność w Akademii Młodego Prawnika, 

Dodatkowe atuty:

 • udział w obozach językowych - Euroweek,

 • międzynarodowe wymiany uczniowskie w ramach programu Erasmus +,

 • wymiany uczniowskie ze szkołą w Niemczech oraz w Hiszpanii,

 • egzamin maturalny z jęz. angielskiego na poziomie dwujęzycznym, przygotowanie do certyfikatu z jęz. ang. na poziomie C1.

Mówić w danym języku - to stawić czoło światu i kulturze  
                                               - F. Fanon 

Earsmus3.jpg
Grudzień 2018 - międzynarodowy koncert w Guestrow.jpg
47573377_1930841290325811_803297435702001664_n.jpg

 KLASA INFORMATYCZNO-DZIENNIKARSKA 

Informatyka.jpg

To, co powinniśmy robić, to z ciekawością sprawdzać nowe informacje i starać się o nowe wrażenia
                                            - W. Pater

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski (obowiązkowo), język niemiecki lub język hiszpański (do wyboru)

Przedmioty dodatkowe: informatyka w mediach, grafika komputerowa,

podstawy wiedzy o mediach

 • współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim, 

 • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, 

 • współpraca z Politechniką Koszalińską, 

 • warsztaty dziennikarskie, 

 • redagowanie młodzieżowego miesięcznika „LOgin”. 

Dodatkowe atuty:

Earsmus4.jpg
Earsmus + Wake up.jpg
Bez tytułu.jpg
bottom of page