top of page

 OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022 

Chrobry 1.jpg

 KLASA PSYCHOLOGICZNA 

psychology-4440675_1280.jpg

 Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

język polski

 

biologia

 

 Przedmioty uzupełniające

podstawy psychologii

 

podstawy komunikacji interpersonalnej

 

język angielski w biznesie

Języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

Dodatkowe atuty:

 • współpraca z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego,

 • współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gryficach, 

 • współpraca z Domem dla Dzieci w Gryficach, 

 • warsztaty psychologiczne,

 • treningi interpersonalne,

 • działalność w Klubie Młodego Psychologa,

 • obserwacja rozpraw sądowych,

 • organizacja różnych akcji prospołecznych i kampanii.

Osoba to stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech

                                                    - C. Rogers

Psychologia.jpg

 KLASA DWUJĘZYCZNA 

london-watercolor-4787547_1280.jpg

 Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

język polski

historia (nauczana w języku angielskim)

wiedza o społeczeństwie

(nauczana w języku angielskim)

 Przedmioty uzupełniające

konwersacje

w języku angielskim

Języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

Dodatkowe atuty:

 • zwiększona liczba godzin języka angielskiego,

 • współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim, 

 • działalność w Klubie Europejskim, 

 • obserwacja rozpraw sądowych,

 • udział w obozach językowych - Euroweek,

 • międzynarodowe wymiany uczniowskie w ramach programu Erasmus +,

 • wymiany uczniowskie ze szkołą w Niemczech,

 • lekcje tandemowe, 

 • przygotowanie do zdawania certyfikatów językowych,

 • egzamin maturalny z historii zdawany w języku angielskim. 

Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata

                                             - L. Wittgenstein

Logo Erasmus Plus-vert.jpg

 KLASA PRZYRODNICZA 

dna-1811955_1280.jpg

 Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

matematyka

 

biologia

 

chemia

 Przedmioty uzupełniające

 

laboratorium
chemiczno-fizyczne

 

język angielski w biznesie

Języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

Dodatkowe atuty:

 • ścisła współpraca z Politechniką Koszalińską,

 • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym,

 • współpraca z ośrodkami edukacyjnymi (warsztaty, laboratoria),

 • działalność w Szkolnym Klubie Naukowym, 

 • współpraca ze szpitalem i lokalnymi aptekami, 

 • zajęcia w szkolnym laboratorium chemicznym, 

 • lekcje biologii prowadzone metodą CLIL,

 • udział w projektach badawczych oraz w międzynarodowych spotkaniach edukacyjnych.  

Natura nie jest miejscem do odwiedzenia. To jest nasz dom

                                                  - G. Snyder

Przyrodnicza.jpg

 PLAKAT PROMOCYJNY 

Plakat 2021.jpg
bottom of page