OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

do klas pierwszych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów

Plakat 2020-2021.jpg

klasa

PSYCHOLOGICZNO-PRAWNICZA

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

język polski

 

biologia

 

wiedza o społeczeństwie

 przedmioty uzupełniające

podstawy psychologii

 

podstawy komunikacji interpersonalnej

 

język angielski w biznesie

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

dodatkowe atuty

 • współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie,
  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryficach,
  Domem Pomocy Społecznej w Gryficach 

 • patronat Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
  i Uniwersytetu Szczecińskiego

 • warsztaty psychologiczne

 • treningi interpersonalne

 • działalność w Klubie Wolontariusza

 • działalność w Klubie Młodych Prawników

 • obserwacja rozpraw sądowych

 • współpraca z kancelariami adwokackimi

KLASA

DWUJĘZYCZNA

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

język polski

historia (nauczana w języku angielskim)

wiedza o społeczeństwie

(nauczana w języku angielskim)

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

dodatkowe atuty

 • patronat Uniwersytetu Szczecińskiego

 • udział młodzieży w obozach szkoleniowych  EuroWeek

 • wymiany uczniowskie - współpraca ze szkołami partnerskimi
  w Tostedt (Niemcy), Bielli (Włochy), Huelva (Hiszpania)

 • udział uczniów w międzynarodowych projektach edukacyjnych

 • działalność w Szkolnym Klubie Europejskim

 • współpraca z Polskim Towarzystwem Krajoznawczo – Turystycznym

 • zajęcia w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku

 • konwersacje w języku angielskim

 • zwiększona liczba godzin języka hiszpańskiego i/lub niemieckiego

 • lekcje tandemowe (z obcokrajowcami)

 • przygotowanie do zdawania certyfikatów

 • obozy językowe

 • warsztaty językowe

 • egzamin maturalny z wybranych przedmiotów w języku angielskim

KLASA

PRZYRODNICZA

 przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

matematyka

 

biologia

 

chemia

 przedmioty uzupełniające

podstawy farmakognozji

 

laboratorium
chemiczno-fizyczne

 

język angielski w biznesie

języki obce

język angielski

 

i do wyboru:

 

język niemiecki

lub

język hiszpański

dodatkowe atuty

 • współpraca z Politechniką Koszalińską

 • współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu

 • działalność w Szkolnym Kole Naukowym

 • współpraca z lokalnymi bankami

 • warsztaty z lokalnymi przedsiębiorcami

 • praca w szkolnym laboratorium chemicznym

 • współpraca ze szpitalem i lokalnymi aptekami

 • patronat Fabryki Kosmetyków KRYOLAN POLAND Sp. z o.o.

 • zajęcia w profesjonalnym laboratorium chemicznym 
  na uczelniach wyższych

 • Facebook Social Icon
 • Flickr Social Icon
 • YouTube Social Icon
rodo.jpg