top of page

 Klasa psychologiczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia. 

Przedmioty dodatkowe: 
komunikacja interpersonalna, podstawy psychologii, warsztaty językowe.


Atuty: działalność w Szkolnych Klubach: Młodego Psychologa oraz Wolontariusza, współpraca z PSONI, DPS oraz Uniwersytetem Szczecińskim - Wydziałem Psychologii. Udział w warsztatach psychologicznych.

Co dalej? Studia: psychologia, resocjalizacja; pedagogika; antropologia kulturowa; biologia; gerontologia; andragogika; socjologia; filologia polska; komunikacja społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations. 

Telefon.png

 ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! 

 511 764 662 

 Nasza szkoła - Twoja Przyszłość! 

bottom of page