top of page

ZDALNE NAUCZANIE

informacje dla nauczycieli

Nowe rozporządzenia MEN w związku z COVID-19 – kształcenie na odległość

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Załącznik: https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

Instrukcja dla nauczycieli dotycząca aplikacji Microsoft Teams - do zdalnego nauczania

 

bottom of page