top of page

ZDALNE NAUCZANIE

informacje dla uczniów i rodziców

Nowe rozporządzenia MEN w związku z COVID-19 – kształcenie na odległość

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Załącznik: https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

Drogi Uczniu!
Pobierz aplikację do zdalnego nauczania
Microsoft Teams

bottom of page