top of page

Zmiany w podstawie programowej. MEN zaprasza do współpracy. Zgłoś swoje uwagi!

MOŻESZ ZADECYDOWAĆ! Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli, uczniów i rodziców do prekonsultacji zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego!
Celem zmian, jak czytamy na stronie ministerstwa, podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie. Zmiany mają objęć m.in. język polski, matematykę, język obcy nowożytny, historię, biologię, geografię, chemię, fizykę czy informatykę.


Sporo zmian zamierza wprowadzić MEN w podstawie programowej języka polskiego. Z listy lektur (poznawanych w całości lub we fragmentach) z nowym rokiem szkolnym 2024-2025 MEN proponuje wykreślić:


„Pieśń nad Pieśniami”, „Odyseję” Homera (fragmenty), „Legendę o św. Aleksym” (fragmenty), „Kronikę polską” Galla Anonima (fragmenty), „Boską komedię” (fragmenty) D. Alighieriego, „Odprawę posłów greckich” J. Kochanowskiego, „Pamiętniki” (fragmenty) J. Chryzostoma Paska, „Romeo i Julię” W. Szekspira, „Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasickiego, „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza, „Nie-boską komedię” Z. Krasińskiego, „Z legend dawnego Egiptu” B. Prusa, „Chłopów” (tom I) W. Reymonta, „Ludzie, którzy szli” T. Borowskiego, „Drogę donikąd” (fragmenty) J. Mackiewicza, „Katedrę” J. Dukaja oraz „Madame” A. Libery.


Ministerstwo zapewnia, że nadesłane propozycje dokładnie przeanalizuje, a w czerwcu, w formie projektów, zostaną podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej. Nowa, „odchudzona” podstawa ma zapowiadać kompleksową reformę edukacji, którą ministerstwo zamierza wdrożyć do szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2028/29.


Każdy z nas może wpłynąć na zmiany w systemie edukacji! Kliknij w grafikę i działaj!

Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page