top of page

WKRÓTCE! Wymiana polsko-hiszpańska coraz bliżej!


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach już wkrótce będą mogli rozwijać swoje kompetencje językowe, edukacyjne i kulturowe w ramach kolejnej współpracy z zagraniczną szkołą. Nasze liceum podpisało umowę o wymianie młodzieży ze szkołą w… Hiszpanii!Piętnaścioro uczestników od dłuższego czasu przygotowuje się do wyjazdu. Młodzież z „Chrobrego” poznaje obszar kulturowy Hiszpanii i utrzymuje stały kontakt ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami. Wymiana zapowiada się bardzo pracowicie i interesująco, potrwa bowiem dziesięć dni (w terminie 09-19.10.2023). Zaraz po zakończonej wymianie, młodzież z Hiszpanii przyjdzie z rewizytą do Gryfic.


Partnerskie szkoły.

Międzynarodowa wymiana uczniów to interesująca i – co najważniejsze! – przynosząca wiele wymiernych korzyści forma nauki. Dzięki podróżom młodzież przełamuje stereotypy, uczy się tolerancji, otwiera na świat, stwarza optymalne warunki do nauki języka obcego, a nade wszystko zbliża do siebie ludzi różnych kultur i regionów. Ponadto młodzi ludzie nawiązują cenne znajomości, które przechodzą z biegiem czasu na kolejne poziomy. O tym, że tak jest, przekonała się młodzież naszego liceum, która od wielu lat bierze udział w różnych międzynarodowych programach (np. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Comenius czy Erasmus +).


Carlos Casares nie jest pierwszą hiszpańską szkołą, z którą nasze liceum nawiązuje współpracę w zakresie wymiany młodzieży. W latach 2015-2018 „Chrobry” był koordynatorem projektu Erasmus + pt. „Ostatnia szansa – zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń”, w którym brały udział szkoły z Hiszpanii, Rumunii, Turcji i Włoch.

Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page