top of page

WAKE UP YOUR SCHOOL – BECOME AN ACTIVE CITIZEN! PODSUMOWANIE PROJEKTU
Przez ostatnie trzy lata młodzież z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach realizowała projekt „Wake up your school – become an active citizen!”(„Obudź swoją szkołę – zostań aktywnym obywatelem!”) w ramach europejskiego programu Erasmus+.


Partnerami „Chrobrego”, który był koordynatorem projektu, były szkoły z miejscowości Viterbo we Włoszech, Sofii w Bułgarii i Kiczewo w Macedonii Północnej. Głównym celem projektu był rozwój kompetencji obywatelskich uczniów i zwiększenie ich udziału w życiu szkoły oraz lokalnej społeczności. Inne cele projektu to zwiększanie wiedzy uczniów na temat pojęć społecznych i politycznych, rozwijanie ich umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia zajęć, doskonalenie umiejętności językowych i umiejętności ICT, a także rozwijanie kompetencji interpersonalnych uczniów i promowanie interakcji międzykulturowych. Działania projektowe zorganizowane zostały wokół kilku tematów: wspólne europejskie wartości, prawa człowieka, procedury demokratyczne, rola samorządu uczniowskiego, wolontariat oraz współpraca między młodzieżą, samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi. Szkoły realizowały także działania przybliżające tradycje i kulturę zaangażowanych krajów. Plan projektu przewidywał cztery wymiany uczniowskie, działania lokalne, a także współpracę za pośrednictwem platform edukacyjnych.


Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2020. Ze względu na pandemię współpraca szkół odbywała się online. W trakcie spotkań organizowanych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, młodzież dyskutowała o fundamentalnych wartościach Unii Europejskiej oraz o prawach człowieka. Uczestnicy projektu przygotowali interesujące materiały: prezentacje, infografiki , plakaty, które stały się punktem wyjścia do pełnych emocji i merytorycznych wypowiedzi. Równocześnie organizowano wydarzenia online dla uczniów szkoły, np. obchody Dnia Praw Człowieka.Pierwszą wymianę uczniowską zorganizowano w październiku 2021 r. Miała ona miejsce w Macedonii Północnej, a jej tematem był samorząd szkolny. Plan mobilności był bardzo bogaty: warsztaty na temat hierarchii potrzeb człowieka, debata okrągłego stołu „Active Young People” na temat udziału młodych ludzi w życiu społeczności lokalnej, warsztaty na temat samorządu szkolnego, spotkanie z posłami do Parlamentu Macedonii Północnej, zajęcia teatralne. Nie zabrakło poznawania kultury macedońskiej i wycieczek do ciekawych zakątków tego kraju: Ochrydy położonej nad przepięknym Jeziorem Ochrydzkim i stolicy kraju – Skopje. Zwieńczeniem tygodniowej pracy było opracowanie pilotażowego programu funkcjonowania samorządu szkolnego.


Kolejna wymiana miała miejsce w kwietniu 2022 r., a jej gospodarzem były Gryfice. Tym razem młodzież pracowała nad tematami związanymi z demokratycznymi procedurami, poznając w teorii i praktyce funkcjonowanie demokracji na poziomie lokalnym i krajowym. Uczestnicy wymiany wzięli udział w warsztatach na temat demokracji i zasad przeprowadzania wyborów, opracowali plakaty zachęcające do udziału w wyborach i dyskutowali na temat zagrożeń demokracji. Był też czas na praktyczne ćwiczenie demokracji. Uczestnicy mobilności przygotowywali symulację wyborów przewodniczącego samorządu szkolnego, począwszy od wyboru kandydatów, opracowania programów i materiałów wyborczych, przeprowadzenie debaty kandydatów, a skończywszy na wyborach. Podczas wycieczki edukacyjnej do Szczecina uczniowie nie tylko poznawali najciekawsze miejsca stolicy naszego województwa, ale również wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Młodzieżowego Sejmiku. Wysłuchali też wykładu na temat samorządu wojewódzkiego i wzięli udział w zajęciach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwieńczeniem wymiany był wyjazd do Warszawy i wizyta w Sejmie. Nie zabrakło przybliżania gościom ze szkół partnerskich polskiej kultury.


Po spotkaniu w Macedonii Północnej i Polsce przyszedł czas na podróż do słonecznej Italii. Tematem mobilności, która odbywała się w październiku 2022 r., był wolontariat jako sposób uczestniczenia w życiu obywatelskim i szansa na zaangażowanie się w działania lokalnej społeczności. Nie zabrakło też wycieczek, których celem było poznanie dziedzictwa kulturowego Włoch. Podczas tygodniowej wymiany młodzież wzięła udział w wielu ciekawych zajęciach, m.in. warsztatach na temat funkcjonowania wolontariatu. Uczestnicy mobilności poznawali organizacje działające lokalnie i wzięli udział w zajęciach przez nie prowadzonych. Poznawali też kulturę włoską, zwiedzając Viterbo i Rzym, czy też biorąc udział w warsztatach w firmach przygotowujących lokalne produkty.


Czwarta, a zarazem ostatnia wymiana uczniowskiej w ramach projektu Erasmus+ „Wake up your school – become an active citizen!”, odbyła się w kwietniu 2023 r. Tym razem uczniowie ze szkół partnerskich spotkali się w stolicy Bułgarii - Sofii, podczas tygodniowego pobytu poznając tajniki udanej współpracy między młodymi ludźmi a lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi. O przebiegu tej mobilności piszemy w poprzednim artykule.


Chociaż wymiany uczniowskie są najbardziej widocznym elementem projektu, nie ograniczał się on tylko do nich. Obok wspomnianej wcześniej współpracy online szkoły realizowały różnorodne działania lokalne: konkurs fotograficzny z okazji Dnia Europy, konkursy na plakaty, debaty oksfordzkie, warsztaty na temat samorządu i łamania praw człowieka, wystawy fotograficzne, kampanię Maraton Pisania Listów, spotkania z uczniami szkoły prezentujące efekty mobilności. Uczniowie zaangażowani w realizację projektu, a przez trzy lata było ich ponad czterdziestu! – byli inicjatorami klubów działających w szkole (Klubu Debat i Klubu Europejskiego) oraz działań: debat oksfordzkich, akcji pisania listów w obronie więźniów sumienia, zbiórek pieniędzy dla ofiar katastrof naturalnych czy też akcji Paczuszka dla Maluszka. Aktywnie działają w samorządzie szkolnym, piszą artykuły do Logina, włączają się różne szkolne inicjatywy. Przez te trzy lata stworzyli dziesiątki materiałów: prezentacji, quizów, ulotek, filmów video, spotów, artykułów, infografik, kartek życzeniami dla szkół partnerskich i plakatów. Uczestnicy projektu poznali inne kultury, nawiązali kontakty z rówieśnikami ze szkół partnerskich, nauczyli się planować zajęcia i przełamali bariery związane z publicznymi wystąpieniami i prowadzeniem zajęć, rozwijali umiejętności językowe. Niewątpliwie można ich nazwać świadomymi, aktywnymi uczestnikami życia społeczności szkolnej i lokalnej – aktywnymi obywatelami!


Elżbieta Prokop

Koordynator projektu

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi produktami projektu.

E-magazine e-magazine.pdf

Pilot program for Youth Organization Pilot program for Youth Organization.pdf

Workshop plans workshop plans.pdf

Video – Cultural heritage cultural heritage.mp4

Video – Hear the Voice of the Youth Hear the Voice of the Youth.mp4


Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page