top of page

Przegląd Literacki LIPA 2023. Oliwia Kujawa laureatką ogólnopolskiego konkursu!




W tegorocznym przeglądzie wzięło udział blisko 400 autorów. Po zapoznaniu się z niemal tysiącem utworów jury postanowiło uhonorować drukiem w „lipowym” almanachu teksty 62 autorów. To właśnie w tym zbiorze znajdzie się nagrodzony wiersz „Motyl” Oliwii!


W protokole jury 41. Przeglądu LIPA 2023 – tegorocznemu przeglądowi przewodniczył Tomasz Jastrun, polski poeta, prozaik i eseista – przeczytamy, że w nadesłanych tekstach dominowała tematyka kontaktów międzyludzkich i niesprawiedliwości. Współczesna młoda literatura oddaje, co podkreślają członkowie jury, emocje, które targają naszym społeczeństwem. Młodzież rejestrują jak znakomity sejsmograf wszystko to, co dzieje się złego w społecznej rzeczywistości. Penetruje życie zarówno w najbliższym środowisku – rodzinnym, szkolnym, lokalnym, jak i krajowym czy narodowym. Ujawnia także wszelkie społeczne nieszczęścia oraz aberracje i manipulacje różnej maści przestępców na czele z władzami.


Oliwio, gratulujemy, jesteśmy z Ciebie bardzo dumni Życzymy kolejnych sukcesów! Z niecierpliwością i ciekawością czekamy na Twój pierwszy tomik poezji!



Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page