top of page

Prawa człowieka na świecie są skutecznie chronione. Debata oksfordzka

Dzisiaj, 24 stycznia 2023 r., młodzież wzięła udział już w trzeciej edycji debaty oksfordzkiej. Tym razem temat dotyczył praw człowieka. Teza brzmiała: Prawa człowieka na świecie są skutecznie chronione. Po wysłuchaniu merytorycznych argumentów obu stron – propozycji i opozycji – publiczność zdecydowała, że zwycięzcą debaty jest drużyna opozycji, która dowodziła, że prawa człowieka na świecie są, niestety, łamane. Mimo że istnieją instytucje i organizacje zabezpieczające prawa człowieka, to w praktyce są one często naruszane. Jednakże uczestnicy podkreślali, że sprawcy łamania praw człowieka są zazwyczaj pociągani do odpowiedzialności karnej (np. zbrodniarze wojenni z czasów wojny na Bałkanach w latach 90.).
Mówcy opisywali przykłady naruszeń praw człowieka w takich krajach, jak Somalia, Tajlandia, Rosja, Polska czy też USA. W kontekście poszanowania praw człowieka w Polsce młodzież poruszyła kwestie wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią w 2021 roku - opozycja akcentowała łamanie prawa do azylu, natomiast propozycja zwróciła uwagę, że wprowadzenie stanu wyjątkowego służyło zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom RP.


Kolejna edycja debaty oksfordzkiej została zorganizowana przez Zespół Projektowy Erasmus +, Szkolny Klub Debaty oraz Szkolny Klub Europejski.
Tekst i zdjęcia: Mariusz Rakoski, Elżbieta Prokop, Elżbieta Szymańska

Comments


 Ostatnie posty              
bottom of page