top of page

Europejski Dzień Języków 2021 [INFORMACJA]


Już od 20 lat obchodzony jest – z inicjatywy Rady Europy oraz przy wsparciu Komisji Europejskiej –Europejski Dzień Języków. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w zajęciach uświetniających to ciekawe europejskie święto.
Na lekcjach języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego młodzież dyskutowała o potrzebie – szczególnie w tak zglobalizowanym świecie – znajomości języka obcego, nagrywała filmy z życzeniami urodzinowymi z okazji 20-lecia EDJ, przygotowywała plakaty i śpiewała charakterystyczne piosenki wybranego kręgu kulturowego. Uczniowie poprzez zabawę i działania na emocje poznali cele Europejskiego Dnia Języków oraz ćwiczyli swoje kompetencje językowe.


Celami święta są – jak czytamy w Wikipedii – przede wszystkim: ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków; propagowanie nauki języków obcych przez całe życie; propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.


mr

留言


 Ostatnie posty              
bottom of page