top of page

Czym może być współczesny patriotyzm i co to znaczy?


Podczas godziny wychowawczej uczniowie klasy IIb podjęli próbę samodzielnego zdefiniowania patriotyzmu. Odwołując się do wiedzy, doświadczeń i obserwacji uczniowie wymienili własne skojarzenia z tym pojęciem. Na tablicy pojawiły się m.in. takie wyrażenia i słowa, jak:, „szacunek dla symboli narodowych”, „godne reprezentowanie Polski”, „duma z pochodzenia”, „wyznawane wartości”, „tradycje” czy „miłość do kraju”. Na podstawie zebranych skojarzeń, kolejne zadanie młodzieży polegało na napisaniu autorskiej definicji patriotyzmu. Wszystkie propozycje były naprawdę imponujące. Młodzież zauważyła, że patriotyzm to uczucie głębokiej więzi z ojczyzną i postawy społeczne.
Następnie prowadzący, uczeń z klasy, za pomocą krótkiej prezentacji multimedialnej omówił różne świadectwa i przykłady postaw patriotycznych w historii Polski. Podkreślił, że dzisiaj często kojarzymy patriotyzm z walką i poświęceniem na rzecz ojczyzny, co wynika z bolesnych dziejów naszego kraju. Po krótkiej lekcji z historii Polski, młodzież w grupach opracowała zagadnienie związane ze współczesnymi formami patriotyzmu. Na przygotowanych plakatach pojawiły się takie propozycje, jak: „udział w wyborach”, „płacenie podatków”, „dbanie o środowisko naturalne, klimat”, „udział w akcjach charytatywnych”, „przestrzeganie prawa”, „szacunek dla każdego obywatela”, „angażowanie się w życie społeczne” czy „kibicowanie Polakom”. Oczywiście, dla „patriotyzmu jutra” jest miejsce dla tradycyjnych form, dlatego wśród propozycji młodzieży pojawiły się „poszanowanie tradycji”, „wywieszanie flagi” czy „obchodzenie świąt”.Tekst/zdjęcia: Mariusz Rakoski

留言


 Ostatnie posty              
bottom of page