top of page

„Chrobry” dla Ziemi

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego zorganizowali (w dniach 23-25.04.2021 r.) specjalne wydarzenie online na Fb szkoły: WEEKEND SPECJALNY – „Chrobry” dla Ziemi.Młodzież opracowała specjalne plakaty, postery oraz materiały filmowe na temat ekologii, propagując tym samym świadomość ekologiczną wśród społeczności uczniowskiej oraz mieszkańców naszego regionu. Opublikowane wcześniej badanie uczniów klasy IId (zdjęcie poniżej) pokazuje, że gryficzanie oraz uczniowie naszej szkoły podejmują działania na rzecz środowiska. Jednak, mimo optymistycznych wyników ankiety, wciąż na każdym kroku możemy spotkać szpecące i trujące nasze otoczenie odpady (np. opony samochodowe i stary, trzyletni sprzęt użytku domowego to codzienny widok spacerów i wycieczek do okolicznych lasów).


Przyroda, niezależnie od szerokości i długości geograficznej, to dobro całej ludzkości; jest nie tylko źródłem zasobów, dzięki którym zaspakajamy podstawowe potrzeby, ale stanowi również źródło piękna i jest ważnym tłem przeżyć natury egzystencjalnej i duchowej człowieka.


Wszyscy chcemy oddychać świeżym powietrzem, wszyscy chcemy pić czystą wodę, dlatego powinnością każdego z nas jest dbanie o środowisko.


Zobacz galerię prac na Fb szkoły: GALERIA 1., GALERIA 2


תגובות


 Ostatnie posty              
bottom of page