top of page

Erasmus + „Wake up your school – become an active citizen!” [ARTYKUŁ]Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie różnorodnych form współpracy międzynarodowej skłoniło nas do wzięcia udziału w konkursie wniosków w ramach programu Erasmus +. Wspólnie ze szkołami z Macedonii Północnej, Bułgarii i Włoch przygotowaliśmy projekt pt. „Wake up your school – become an active citizen!”, którego celem jest rozwój kompetencji obywatelskich uczniów i zwiększenie ich udziału w życiu szkoły i lokalnej społeczności. Chcemy zachęcać, wzmacniać i zwiększać aktywny udział uczniów w życiu społecznym, wspierać ich w stawaniu się aktywnymi obywatelami oraz rozwijać aktywne i odpowiedzialne obywatelstwo europejskie oparte na wspólnych wartościach.


Projekt zakłada realizację działań w trzech obszarach: uczestnictwo w życiu demokratycznym, dziedzictwo kulturowe i sport. Wspólnie z kolegami z partnerskich szkół uczniowie wezmą udział w wielu ciekawych zajęciach. Oto niektóre z nich: zwiedzanie siedzib parlamentów w Sofii, Skopje i Warszawie, spotkania z parlamentarzystami, lokalnymi politykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, udział w debatach i dyskusjach okrągłego stołu, zorganizowanie wyborów do samorządu szkolnego, współpraca z organizacjami wolontariackimi. Nie zabraknie wycieczek, których celem będzie poznanie krajów partnerskich. Uczniowie spędzą czas nad Jeziorem Ochrydzkim, odwiedzą Monastyr Rylski i bułgarskie góry, zwiedzą Sofię, Skopje, Warszawę i Rzym. Uczniowie wezmą też udział w zajęciach teatralnych, warsztatach z psychologiem i zajęciach sportowych. Będą pisać artykuły, przygotują gazetkę online, kręcić filmy, przeprowadzać i analizować sondaże.


Udział w projekcie będzie dla uczniów szansą zawiązania nowych przyjaźni, poznania innych kultur, rozwijania umiejętności, ćwiczenia znajomości języka angielskiego, a przede wszystkim szansą na przeżycie niezwykłej przygody. O tym, że tak jest przekonało się wielu uczniów szkoły, którzy wzięli udział w projektach międzynarodowych w poprzednich latach.

 Ostatnie posty              
bottom of page