top of page

Uroczystość przekazania Sztandaru Szkoły

Podniosła uroczystość przekazania Sztandaru Szkoły uczniom klas młodszych odbyła się 15 listopada br. Dyrektor szkoły, Pani Jolanta Folwarska, podziękowała dotychczasowemu pocztowi w składzie: Jakub Ogrodowczyk (chorąży, IIIc), Alicja Brzózka (asysta, IIIb), Adrianna Bujnowska (asysta, IIIa), Joanna Jaroszewicz (asysta, IIIa).

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2019/2020 sztandar szkoły przejęli: (I skład) Wiktor Markieiwcz (chorąży, Id), Aleksandra Młyńska (asysta, IIb), Patrycja Hała (asysta, Ig), (II skład) Igor Szukalski (chorąży, If), Julia Berezowska (asysta, If), Izabela Biliniewicz (asysta, Ib).

– Reprezentowanie Sztandaru Szkoły to dla mnie wielkie wyróżnienie. Jestem świadoma wagi sprawowanej funkcji, to dla mnie duże wyzwanie – powiedziała Patrycja Hała. – Zawsze podziwiałam osoby, które reprezentowały Sztandar Szkoły. Cieszę się, że decyzją Rady Pedagogicznej otrzymałam funkcję asysty. Nie zawiodę! – dodaje Aleksandra Młyńska.

Dyrektor szkoły podziękowała również ustępującym z funkcji w Poczcie Sztandarowym Kombatantów: Dominikowi Balcerzakowi (IIIc), Dominikowi Plucie (IIIc), Hubertowi Paprockiemu (IIIc) oraz Maciejowi Wereszce (IIIb). W trakcie uroczystości przedstawiono także nowo powołanych: Kamila Walczaka (IIa), Kacpra Hałę (Ig), Jakuba Łukasiewicza (Ie), Adama Radoma (Ie), Miłosza Hamulczyka (Ie) oraz Grzegorza Przybyłowskiego (Ie). Na koniec spotkania głos zabrali: ustępujący Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Balonis, który podziękował Pani Dyrektor, nauczycielom oraz uczniom za owocną współpracę i wsparcie, oraz Aleksander Sobolak – nowo wybrany Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy wszystkim uczniom powołanym do sprawowania zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji.
 Ostatnie posty              
bottom of page