top of page

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej

Wyniki sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej są dostępne w sekretariacie szkoły lub na platformie rekrutacyjnej https://naborpowiatgryficki.edu.com.pl/

Wystarczy zalogować się swoje konto i sprawdzić ilość otrzymanych punktów .

Kandydat zostaje zakwalifikowany do klasy dwujęzycznej, gdy uzyska minimum 15 pkt. (30%).

 Ostatnie posty              
bottom of page