top of page

Laureaci powiatowego konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”

Celem konkursów było ukazanie za pomocą fotografii szeroko pojętej profilaktyki. Propagowanie zdrowego style życia, prawidłowego odżywiania, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom. Wśród laureatów konkursu znaleźli się Julia Zarzycka i Mateusz Balonis.

 Ostatnie posty              
bottom of page