top of page

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

19 listopada 2018 r., w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, odbył się happening profilaktyczny, w którym gryficka młodzież z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, protestowali przeciwko przemocy. Do akcji aktywnie włączyli się pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Straż Miejska. Uczniowie przynieśli ze sobą banery, plakaty i balony.

 Ostatnie posty              
bottom of page