top of page

XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie Ojcostwa

09 października odbył się w naszej szkole Dzień Papieski z tej okazji uczniowie klas Ic, Id, Ie zorganizowali akademie, której celem było przybliżenie postaci Karola Wojtyły. Liczne wiersze i fragmenty listów poświęcone były tematyce ojcostwa i ojczyzny, zaczerpniętej bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Rozważania były zogniskowane wokół życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Ostatnie posty              
bottom of page