top of page

„Chrobry” zorganizował wojewódzką konferencję

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego odbyła się wojewódzka konferencja „Z Erasmusem+ w Europie XXI wieku. Zasady aplikowania, zarządzania projektem oraz raportowanie działań”. To wielkie wyróżnienie nie jest dziełem przypadku – liceum przez trzy lata (2015-2018) było koordynatorem programu Erasmus Plus. Wszystkie działania związane z programem zostały powiązane z tytułem projektu: „Ostatnia szansa – zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń”.

Młodzież, która aplikowała i zakwalifikowała się do udziału w mobilności, otrzymała okazję, by rozwijać swoje umiejętności językowe w krajach członkowskich (w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i we Włoszech) oraz odkrywać nowe, z nazwy „obce” kultury – okazuje się, że nie jest ona aż tak bardzo obca; niezależnie od długości i szerokości geograficznej ludzi łączy to samo, m.in. te same tęsknoty, pragnienia czy problemy. Uczniowie nie tylko rozwijali znajomość języków obcych. Konfrontowali stereotypowe wyobrażenia z doświadczeniem, uczyli się niezależności oraz poznawali kraj w kontekście hasła projektu; zwiedzali, m.in., elektrownie wodne, fermy wiatrowe czy sortownie śmieci. W ciągu trzech lat młodzież pracowała również nad wzrostem świadomości ekologicznej (zarówno swojej, jak i mieszkańców odwiedzanych miast).

Konferencja dla wszystkich zainteresowanych szkół z województwa zachodniopomorskiego odbyła się w gryfickim liceum 20 czerwca br. Sesje panelowe zostały poprzedzone oficjalnym otwarciem. Swoja obecnością zaszczyciła Emilia Gwizd – Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie zaprezentowała między innymi rodzaje projektów unijnych dla poszczególnych grup wiekowych oraz omówiła zasady aplikowania do projektów. Historię realizacji programu w „Chrobrym” przybliżyła zebranym Jolanta Folwarska, dyrektor liceum.

W części panelowo-dyskusyjnej zostały omówione zagadnienia: 1) szukanie i pozyskiwanie partnerów projektu, przygotowanie aplikacji, raportowanie, archiwizacja papierowa i elektroniczna; 2) zarządzanie projektem, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, monitoring, rekrutacja uczniów i in.; 3) ewaluacja projektu, platforma rezultatów projektu, administrowanie stroną Selfie Plus, działania lokalne, Facebook i in.

Organizacja konferencji była ważnym wydarzeniem nie tylko dla szkoły. Działania związane z programem Erasmus Plus to także jedna z najlepszych form promocji miasta i naszego regionu.


 Ostatnie posty              
bottom of page