top of page

Dzień Profilu

We wtorek 5 czerwca zostanie zorganizowany Dzień Profilu klas pierwszych. Każda klasa będzie uczestniczyć w warsztatach i dodatkowych zajęciach dedykowanych swojemu profilowi. Będzie to możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności o zagadnienia ściśle związane z zainteresowaniami.

 Ostatnie posty              
bottom of page