top of page

Wyniki rekrutacji do mobilności w Polsce

Wyniki rekrutacji do mobilności w Polsce.

Termin wymiany: 16-20 kwietnia 2018 r.

Wymiana odbędzie się w ramach projektu „Ostatnia szansa – zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń”

Lista uczniów ubiegających się o uczestnictwo

Lista uczniów zakwalifikowanych do mobilności

 Ostatnie posty              
bottom of page