top of page

Ostatnie warsztaty i czas pożegnania

Ostatni dzień mobilności w Akhisar rozpoczęliśmy od prezentacji spotów reklamowych o bioróżnorodności w krajach uczestników projektu. Drugim punktem tego dnia były warsztaty przygotowujące wystawę fotograficzną dotyczącą alternatywnych źródeł energii odnawialnej w krajach uczestników projektu. Po przygotowaniu wystawy sprawdziliśmy naszą wiedzę z zakresu informacji poznanych podczas wycieczek edukacyjnych do elektrowni wodnej i wiatrowej.

Po wspólnym obiedzie na szkolnej stołówce odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów uczestnictwa w wymianie, której towarzyszyły występy muzyczne uczniów (tureccy uczniowie zagrali i zaśpiewali najpierw znane piosenki a potem tradycyjne tureckie pieśni ludowe). Na koniec dnia uczniowie udali się do restauracji Utopia na pożegnalną kolację.

 Ostatnie posty              
bottom of page