top of page

Warsztaty dla maturzystów

Arkadiusz Minko, trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej, prowadził zajęcia dla uczniów klas maturalnych. Tematyka warsztatów nawiązywała do sytuacji na rynku edukacyjnym, wyborze ścieżek edukacyjnych i wyborze kariery zawodowej. Pojawiły się również zagadnienia z autoprezentacji i dobrych manier .


 Ostatnie posty              
bottom of page