top of page

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Uczniowie naszej szkoły z klasy 2b i 3b, w dniu 14 grudnia 2017 r., dla uświetnienia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wzięli udział w wykładzie pana prof. dra hab. Piotra Łaskiego (kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego) na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Szczecińskim. Wykład dotyczył praw człowieka oraz organizacji międzynarodowych, zajmujących się w swojej działalności nadzorowaniem przestrzegania praw człowieka na świecie. Prezentację na temat praw człowieka omówiła pani mgr Agata Szwed. Uczniowie spotkali się także z przedstawicielami Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, którzy zapoznali wszystkich z kierunkami kształcenia na WPiA US. Wyjazd na WPiA US na pewno zapadnie głęboko w pamięci naszych uczniów, gdyż pomoże im podjąć decyzję, czy podjąć studia na WPiA w Szczecinie.


 Ostatnie posty              
bottom of page