top of page

Zajęcia warsztatowe w Stanominie

14 grudnia 2017 r. klasy Ia i Ie udały się do Stanomina, do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, na warsztaty dotyczące prowadzenia terapii osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Pierwszy wykład poprowadził dyrektor ośrodka, pan Henryk Kędzierski. Przedstawił wiele interesujących informacji dotyczących różnych aspektów powstawania uzależnień i stosowanych terapii. Objaśnił też zasady funkcjonowania ośrodka.

Po krótkiej przerwie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez terapeutów Ośrodka.

Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną do Gryfic, ćwicząc w autokarze piosenki świąteczne. Ostatnie posty              
bottom of page