top of page

Warsztaty psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim

Profil psychologiczny to nie tylko działania na terenie szkoły w postaci warsztatów psychologicznych i realizowanego wolontariatu. To także współpraca z uczelnią wyższą i studentami psychologii. Klasy psychologiczne uczestniczyły dzisiaj w zajęciach przeprowadzonych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematyka zajęć dotyczyła budowy mózgu oraz procesu zapamiętywania i funkcjonowania pamięci. Ćwiczenia na uczelni realizowane były dla dwóch grup. Prowadzącymi byli pracownicy naukowi uczelni: Roman Szałachowski oraz Ernest Tyburski. Uwieńczeniem dnia „pełnego psychologii” był seans filmowy skłaniający do głębokiej refleksji i przemyśleń dotyczących problemów uzależnienia.


 Ostatnie posty              
bottom of page