top of page

Ostatni dzień w gościnnej Huelvie

Ostatni dzień mobilności przebiegał pod hasłem ,, Bioróżnorodność w literaturze, muzyce i sztuce ''. Podczas pierwszych warsztatów pracując w grupach międzynarodowych uczestnicy mobilności stworzyli fotogalerię z przywiezionych przez siebie materiałów przedstawiających motywy bioróżnorodności w malarstwie, architekturze, literaturze i szeroko pojętej sztuce. W trakcie kolejnych zajęć uczestnicy przygotowali pudełka z logotypami projektu, do których włożyli kartki, na których wcześniej zapisali swoje refleksje, wrażenia i wiersze na temat bioróżnorodności oraz mobilności. W kolejnej części warsztatów uczniowie i nauczyciele odczytywali głośno zapisane karteczki. ,,Open stage” to kolejna forma warsztatów podczas których uczestnicy mobilności prezentowali wiersze i piosenki o tematyce przyrodniczej w swoich rodzimych językach. Jednocześnie przedstawiono wizualizację prezentowanych utworów w postaci prezentacji multimedialnych, teledysków oraz rozdawano wśród widowni tłumaczenia angielskie prezentowanych utworów. Po przerwie obiadowej uczestnicy mobilności spotkali się ponownie, by tym razem pracować nad rozdziałem książki, który został poświęcony tematyce spotkania oraz przygotować prezentację multimedialną podsumowującą siódmą już mobilność realizowaną w ramach projektu. Po wręczeniu certyfikatów uczestnictwa gospodarze mobilności - nauczyciele i rodzice uczniów goszczących zaprosili uczestników spotkania na kolację pożegnalną przygotowaną przez siebie.

 Ostatnie posty              
bottom of page