top of page

Kolejny dzień z Erasmusem pełen wrażeń

To był kolejny niezapomniany dzień. Rozpoczęliśmy go od odwiedzin w miejscu, gdzie się znajduje symbol miasta - największy pomnik poświęcony Krzysztofowi Kolumbowi i innym odkrywcom nowych lądów. W tym miejscu otrzymaliśmy karty pracy z zadaniami do wykonania w ramach dziewięciogodzinnej wycieczki edukacyjnej. Następnie odwiedziliśmy miejscowość Palos de La Frontera, gdzie znajdują się repliki trzech statków, którymi Kolumb dopłynął do Ameryki. Zwiedzając statki, poznaliśmy szczegółowe informacje związane z rejsem uwieńczonym odkryciem Ameryki. Na miejscu odbyła się dyskusja na temat tego, czy chcielibyśmy przyłączyć się do wyprawy Kolumba. Rozważaliśmy argumenty za i przeciw decyzji o udziale w wyprawie. Argumenty zamieszczaliśmy w kartach pracy. W pobliskim ogrodzie botanicznym - Celestina Mutis Botanic Park - czekał na nas przewodnik, który wprowadził nas w świat egzotycznych roślin, które od czasów Kolumba możemy podziwiać w Europie. Poznaliśmy gatunki introdukowane do Europy z terenów obu Ameryk i Afryki. Naszym zadaniem było wypełnienie tabeli poświęconej introdukowanym roślinom z obu Ameryk i Afryki z uwzględnieniem cech omawianych roślin. Dzień zakończyliśmy w Sewilli zwiedzając Muzeum Sztuki Użytkowej i Tradycji i zwracając uwagę na motywy bioróżnorodności w sztuce. Spacerowaliśmy po przepięknym parku Marii Luizy oraz po zabytkowym centrum miasta. Pożegnaliśmy się z Sewillą na przepięknie oświetlonym Placu Hiszpańskim trzymając w ręku przygotowane przez uczniów szkoły hiszpańskiej przewodniki przedstawiające najsłynniejsze miejsca Sewilli. Na koniec wypełniliśmy ankietę ewaluacyjną dotyczącą wycieczki edukacyjnej połączonej z warsztatami przyrodniczymi. Ostatnie posty              
bottom of page