top of page

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem

W mijającym tygodniu (środa, 20 września) naszą szkołę zaszczycił swą obecnością Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Jako wybitny prawnik i znawca praw człowieka poprowadził z uczniami kilku klas dyskusję na tematy współcześnie nurtujące młodych ludzi. Dr Bodnar między innymi opowiedział o swojej pracy, a także związanych z nią możliwościach interwencji w imieniu osób wykluczonych, poszkodowanych lub w jakikolwiek sposób dotkniętych działaniami władz. W żywej dyskusji z licealistami poruszył kwestie praw jednostki w relacji z organami państwa, zakresu obrony przysługującej obywatelowi, dostępu do informacji oraz zadośćuczynienia przez administrację poniesionych krzywd. Spotkanie to zaowocowało podniesieniem świadomości społecznej wśród uczniów naszej szkoły. Panu Rzecznikowi serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie!


 Ostatnie posty              
bottom of page