top of page

„Sprzątanie Świata”

15 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”. Tego dnia uczniowie wraz z opiekunami udali się w wyznaczony Gryfic, aby go uporządkować. Pomimo niskiej temperatury powietrza, akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska, promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Udział uczniów naszej szkoły w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego poprzez kształtowanie nawyku dbałości o nie.


 Ostatnie posty              
bottom of page