Informacje o projekcie 

"Rozwój kompetencji kluczowych - gwarancją sukcesu edukacji w powiecie gryfickim"

Projekt jest realizowany w naszej szkole

w latach 2018/2019 oraz 2019/2020

plakat 8.2.jpg

W ramach projektu uczniowie naszego liceum:

- uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych lub rozwijających)

z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii,

j. angielskiego, j. hiszpańskiego i j. niemieckiego

(w grupach maksymalnie 10-osobowych)

- korzystają z indywidualnych i grupowych zajęć doradztwa zawodowego oraz wypełniają test FRIS diagnozujący style myślenia i style działania

- biorą udział w warsztatach i szkoleniach, m. in.:

* warsztaty wyjazdowe w Centrum Nauk,  

* szkolenie ICT - rozwój umiejętności informatycznych,

* warsztaty z programowania,

* kurs ECDL ukończony certyfikatem,

* szkolenie nt. zagrożeń cyberprzestrzeni.

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających 

organizowanych w ramach projektu

"Rozwój kompetencji kluczowych - gwarancją sukcesu edukacji

w powiecie gryfickim"

Terminarz zajęć w soboty:

fizyka i matematyka: 12.10., 16.11., 14.12., 18.01.

język angielski: 29.10., 16.11., 14.12., 18.01.

język niemiecki 16.11., 14.12., 18.01.

Zdjęcia z zajęć pozalekcyjnych oraz z zajęć z doradcą zawodowym