top of page

OŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO

Oświadczenie

           Z uwagi na pełniony nadzór, organ prowadzący pozytywnie ocenia działalność Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach. Na taką opinię wpływ ma również pozytywna ocena organu nadzoru pedagogicznego - Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Do Starostwa Powiatowego w Gryficach nie wpłynęła żadna skarga na działalność Dyrekcji opisująca sytuację przedstawioną w materiale opublikowanym w telewizji regionalnej TVP Szczecin.

      W związku z doniesieniami medialnymi został powołany doraźny zespół ds. oświaty - komisja zbada przedstawione w materiale zarzuty.

           Jednocześnie oświadczam, że nie ma zgody Powiatu Gryfickiego na szkalowanie i deprecjonowanie pozycji szkoły. Sprzeciwiam się wszelkim formom agresji i mowie nienawiści wymierzonym w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Starosta Gryficki
Ryszard Chmielowicz

link do oświadczenia: http://www.gryfice.pl/komunikat2734.html 

organ-prowadzacy
dyrektor

Zanim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie Ziemię.

Mark Twain

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) NASZYCH UCZNIÓW,

 

w ostatnich dniach nasza szkoła, jej uczniowie oraz pracownicy stali się tematem medialnych spekulacji. Z przykrością i niedowierzaniem przyjmowałam stale powtarzane komentarze, którym chciałabym stanowczo powiedzieć: NIE! 

       Głęboko ufam, że prezentowane – jakże nieprawdziwe (m. in. wypowiedź dorosłej osoby, której dziecko  nigdy  nie  było ani nie jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach) i krzywdzące - historie zostaną rzetelnie zweryfikowane, a osoby, które dopuściły się tak niegodnych praktyk, poniosą konsekwencje.

           Wierzę, że dotychczasowy brak niepokojących sygnałów ze strony Państwa oraz naszych licealistów jest doskonałym potwierdzeniem relacji panujących w szkole. Bogata oferta działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym (jak choćby przyłączenie się naszej społeczności szkolnej do ogólnopolskiej akcji „STOP NIENAWIŚCI”) zostanie poszerzona o kolejne działania, wśród których przewiduję m. in. spotkanie z psychologiem, mediatorem sądowym, a ostatecznie – zorganizowanie szkolnej debaty na temat szeroko rozumianej odpowiedzialności.

         Bez względu jednak na wszelkie konteksty społeczne (a te są w istocie genezą medialnego szumu) chciałabym zapewnić Państwa, że nasza szkoła będzie nadal funkcjonowała na bardzo wysokim poziomie,  który  odpowiada  Państwu  oraz  uczniom.   Nie  zgodzę  się,   aby  uczniom  klas   pierwszych  i drugich przeszkadzano w przygodzie poznawania pięknych i właściwych wartości cennych w życiu każdego dojrzałego obywatela naszej Ojczyzny. Nie pozwolę, aby nieprawdziwe historie utrudniły maturzystom skupienie się na czekającym ich egzaminie maturalnym. Głęboko ufam, że tradycji stanie się zadość i – mimo chęci zdezorganizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego – Maturzyści „Chrobrego” doskonale poradzą sobie z arkuszami maturalnymi, a następnie rekrutacją na uczelnie wyższe.

         Jednocześnie zapewniam Państwa o dołożeniu wszelkich starań w skuteczną próbę rozwiązywania wszystkich trudności, które mogą się pojawić we współpracy. Jak zawsze jestem otwarta na wszelkie sugestie Państwa w zakresie funkcjonowania szkoły, o które poproszę w kolejnej ankiecie.

         Serdecznie dziękuję Państwu za okazane zaufanie, które nadal będę starała się budować w naszych relacjach.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

Jolanta Folwarska

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

JF Podpis JF.png

Ludzie są gotowi wierzyć we wszystko, tylko nie w prawdę.

Carlos Ruiz Zafón

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie „Chrobrego”,

 

w dniu 06.02.2019 roku został wyemitowany program na antenie TVP Szczecin o naszym liceum. Szkoła ta od wielu lat pomaga uczniom, aby stali się ludźmi wykształconymi: lekarzami, prawnikami etc. Nasza szkoła, którą tworzymy my, uczniowie „Chrobrego” kultywują tradycję zapoczątkowaną z powstaniem naszej placówki. Od zawsze wyróżnialiśmy się kulturą osobistą, osiągnięciami naukowymi w naszym województwie. Ukazany materiał jest krzywdzący dla ogółu uczniowskiego, kadry nauczycielskiej oraz organu zarządzającego. Grono nauczycielskie, które uczy w naszej szkole stawia na nowoczesne techniki nauczania dostosowane do uczniów, pedagodzy są do dyspozycji licealistów, aby pomóc im w osiąganiu sukcesów.  Pani  Dyrektor  oraz  Pan  Dyrektor  jako  organ  zarządzający  zawsze  podczas  rozmów zaprasza do stołu, aby porozmawiać w duchu dialogu. Wszystkich traktują z szacunkiem oraz kulturą osobistą. Zawsze są przychylni inicjatywom Samorządu Uczniowskiego i razem z tym organem samorządowym unowocześniają  nasze liceum, aby z każdym dniem stawało się lepsze i przyjazne uczniom. Spekulacje pokazane w materiale niszczą autorytet budowany od  ponad siedemdziesięciu lat, zakłócają prace kadry nauczycielskiej, Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowań do egzaminu dojrzałości, który jest kluczem na studia wyższe. Organ uczniowski sprzeciwia się manipulacjom oraz szerzeniem nienawiści na forach internetowych, które są podsycane przez osoby, które nigdy nie były uczniami naszej szkoły. W styczniu tego roku nasza społeczność uczniowska i nauczycielska przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „STOP NIENAWIŚCI”, aby pokazać, że nieprawda słowa pisanego, a także mówionego jest niegodziwa moralnie i prowadzi do czynów niszczących wszystkich wokoło. 
 

        Ten czyn, który zaistniał w naszym lokalnym społeczeństwie, prowadzi do niepotrzebnych pomówień jak i również szerzenia manipulacji oraz zakłóca prace dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów, których dobro oraz ich dydaktyka jest najważniejsza dla naszego liceum i dla nas jako uczniów. 

 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Mateusz Balonis
 

samorzad
bottom of page