top of page

ZDALNE NAUCZANIE

informacje dla uczniów i rodziców

Nowe rozporządzenia MEN w związku z COVID-19 – kształcenie na odległość

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Załącznik: https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

Drogi Uczniu!
Pobierz aplikację do zdalnego nauczania
Microsoft Teams

Harmonogram lekcji online w dniach 15.04-25.06.2020
prowadzonych w aplikacji Microsoft Teams.
Plan lekcji w okresie od 04.05.2020
Harmonogram lekcji religii:
Uwaga! Lekcje religii odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
klasy I a i I b - wtorek 1. lekcja i czwartek 1. lekcja
klasa I c i I d - poniedziałek 1. lekcja i czwartek 7. lekcja
klasa I e – poniedziałek 6. lekcja i wtorek 6. lekcja
klasa I f – czwartek 1. lekcja i piątek 7. lekcja
klasa I g – poniedziałek 1. lekcja i środa 7. lekcja
klasy II – środa 1. lekcja i piątek 1. lekcja
Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych:
02.04.2020 r. (czwartek)
godz. 9:00 - język polski PP
godz. 14:00 - język polski PR, fizyka PR
03.04.2020 r. (piątek)
godz. 9:00 - matematyka PP
godz. 14:00 - matematyka PR, historia sztuki PR, filozofia PR
06.04.2020 r. (poniedziałek)
godz. 9:00 - język obcy nowożytny PP
godz. 14:00 - język obcy nowożytny PR
07.04.2020 r. (wtorek)
godz. 9:00 - biologia PR, wiedza o społeczeństwie PR
godz. 14:00 - geografia PR, informatyka PR
08.04.2020 r. (środa)
godz. 9:00 - chemia PR
godz. 14:00 - historia PR
bottom of page