top of page

 Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język hiszpański lub język niemiecki, historia nauczana dwujęzycznie, wiedza o społeczeństwie nauczana dwujęzycznie.


Przedmioty dodatkowe: zwiększona liczba godzin języka angielskiego, matematyka w praktyce.

Atuty: możliwość zdawania egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz historii na poziomie dwujęzycznym. Udział w wymianach uczniowskich, projektach unijnych, udział w spektaklach teatralnych w języku angielskim. Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim - Wydziałem Prawa i Administracji. Udział w rozprawach sądowych, wyjazdy studyjne, m.in. do zakładu karnego. Zdobycie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie C1.
 
Co dalej? Studia:  prawo, archeologia, archiwistyka, dziennikarstwo, socjologia, administracja i zarządzanie oraz studia filologiczne: iberystyka, sinologia, japonistyka, szwedzki, czeski, koreański, niderlandzki, rosyjski, węgierski i  filologia angielska. 

Telefon.png

 ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! 

 537 994 764 

 Nasza szkoła - Twoja Przyszłość! 

bottom of page