top of page

Organizacja dni wolnych

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach wprowadza w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

30 października 2017 r. (poniedziałek)

31 października 2017 r. (wtorek)

 20 kwietnia 2018r. (piątek)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

02 maja 2018 r. (środa)

04 maja 2018 r. (piątek)

07 maja 2018 r. (poniedziałek)

08 maja 2018 r. (wtorek)

01 czerwca 2018 r. (piątek)

08 czerwca 2018 r. (piątek)

bottom of page